tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
I sprayed my sticky white love pee all over her Jabbies
viết bởi Blue Pierced Pixie 31 Tháng ba, 2003

Words related to sticky white love pee

jabbies man chowder sperm spunk