tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to get someone out of trouble.{as appose to instigate}
man A:i hate Mrs.Johnson
man B:yeah she always stigates for her class pet tom
viết bởi burtdog 21 Tháng mười, 2009