A skinny person who is good with flame-wars.
Oh my god, what a stike!
viết bởi sj0r 27 Tháng tư, 2003
Top Definition
stike-{stahyk} verb.(originates from the word strike)to ignore or cut off communication to a person or group
1)Yo, stike that bitch for awhile he has been acting like a jerk!

2)I am totally stiking her if she touches my man one more time.

3)She was really sad when she got stiked by all her friends.
viết bởi Marie Fleming & Megan Mulrooney 18 Tháng sáu, 2008
A racial slur used to describe a stupid person of the jewish relegion or a jewish person that made a stupid mistake.
Kid 1:"Glodberg forgot it was Hanukkah!"
Kid 2:"Wow what a stike."
viết bởi The Word Guy O_o 29 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×