tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Jim Beam drinking bum with the stink nuggets in the fancy pants
matt anderson
viết bởi Anonymous 11 Tháng tư, 2003