Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Smelly acne on the body.
Man, that chick has some major stinknee!
viết bởi Bathsheeba 15 Tháng tư, 2008
1 1

Words related to stinknee:

buttnee nee stink stinky