tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
1. To have anal sex, or refering to anal sex.
2. refering to female masterbaition.
She uses two fingers when to stir the pudding.
viết bởi Prestone 28 Tháng mười, 2005

Words related to stir the pudding

anal anal sex anus female masterbaition