Top Definition
Term referring to the typically male disease characterized by a short dick and large man-breasts. It is also known as "Small Penis, Big Titties Syndrome."
Jarvus - "Why you dump yo' last man, Loquita?"
Loquita - "Dat G had some nasty stitties."
viết bởi Cody Owens 23 Tháng năm, 2008
A male having a lot of muscle on his chest. Also known to as having a chest of steel.
Man, he has some nice stitties!
viết bởi fattdawg18 02 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×