tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when youre stoned outta your mind p.s. BONG TOKE
'Dude are you high" "Im stoney balonie"
viết bởi Orange420 06 Tháng bảy, 2010