Top Definition
to get buck wild and or crazy at parties, dances, or during sexual intercourse
so last night at that party I was getting so stooie!!
viết bởi morg+shawnee 03 Tháng mười một, 2010
The Tony Montana invincability you feel after using alchohol/drugs or making large sums of money.

Word derived from the greatest poker player Stu "The Kid' Ungar who died of an overdose in 1998.
"Check out the new fit ol' boy copped. Man that boy stays stooie!"

"I think I had enough shots for the night. I'm stooooie!"
viết bởi Wes "Stone" Mathews 02 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×