tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Anal sex indulger,same as a buttfucker,
Stool poker,rectum riddler,chutney ferreter,hershey highwayman.
ERR he's a STOOL BASHER.
viết bởi Mugwump 11 Tháng mười một, 2004