Top Definition
1. A quantity of fecal matter that is sufficient enough to prevent the normal operation of a flush toilet (A pile of shit you lay that makes your toilet flood when you flush it).

2. A person that creates enough shit in one sitting to plug up a toilet.
1. Phew! You'd better get a plunger to take care of that stoolchoker I just laid in there.

2. You goddamn stoolchoker! You get the plunger and take care of it, you asshole!
viết bởi KenPone 03 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×