tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
to take bowel movement
i need to stoolup before i shit my pants!
viết bởi dave huff 02 Tháng tám, 2006

Words related to stoolup

bm crap dump poop shit