tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
shortened version of stupid, used most often by 6 year olds
stfu stoopi head
viết bởi vladimir taltos 08 Tháng mười hai, 2003
5 0