tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
alcohol
Alcohol has neurotoxins. Neurotoxins cause brain damage. So, alcohol is Stoopid juice.
viết bởi jellyjem 11 Tháng chín, 2011