tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the greatest cs player that ever lived
matt
viết bởi FUCK FACE 08 Tháng tư, 2003