tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
blue cat floating over a frisbee
shut up stoopidcat
viết bởi stoopidcat 18 Tháng tám, 2003