tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Findlay is stoopif! Harharhar
Findlay: Hello
Lorna: You are stoopif
viết bởi Lornapie 20 Tháng tư, 2005