tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the words "stone" and "goose" put together
"that plan flew like a stoose"
viết bởi lunchbox 03 Tháng bảy, 2003