Top Definition
When some person waives his right-of-way at a four-way stop by waving at the other driver to go ahead.
Jim: "Look at that idiot; he has the right-of-way, but he's waving at me to go ahead."
Bob: "He's just being polite."
Jim: "He's not being polite. He's probably so stupid he doesn't know he has the right-of-way! He is a a stop sign waiver."
#traffic #stop sign #right-of-way #stupid drivers #intersections
viết bởi jrs16108 03 Tháng mười một, 2009
5 Words related to stop sign waiver
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×