tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
most amazing girl you will ever meet. she is beautiful, smart, funny, and makes Aphrodite(the greek godess of beauty) jealous :) love you storm
viết bởi nick lojewski 04 Tháng một, 2014