tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A word you yell at your dog when it puts its paws on the furniture
Fifi, STOZE!!
viết bởi stozer 07 Tháng mười hai, 2003