Top Definition
hanging out around the house in just your underwear.
“Hey Scott, me and the girls are gonna be there in ten minutes.”

“Nah, man. I’m straight chillin and I don’t wanna put on pants right now.”
viết bởi Randy 440 26 Tháng tư, 2007
when you are chillin without any ups or downs during your sesh. aka straight chillin
"AJ you aright?"
"Yeh nate, I'm straight chillin on the east river"
viết bởi seshing101 17 Tháng tám, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×