Top Definition
to have a gun on oneself
that nigga is strapped nigga! that nigga'll run up on u with a 9 nigga!
viết bởi thefilla 08 Tháng sáu, 2004
possesing a gun
look out that nigga always strapped
viết bởi Anonymous 28 Tháng chín, 2002
When one is carrying a weapon, particularly a firearm.
Stay strapped, nigga...stay strapped.
viết bởi Steagles 12 Tháng hai, 2006
A slang term referring to be equipped with, particularly, firearms.
"Don't fuck with me. I'm strapped."
viết bởi Dave 03 Tháng mười một, 2004
To equip ones self with one or more firearms.

See: heated

Also see: Balla Too understand the definition.Example:
'Yo, man, you're gonna need to go get strapped up before we take out those Balla Shit!'
viết bởi Craig 01 Tháng một, 2005
to carry a gun
viết bởi Mark 14 Tháng tư, 2003
Low on a particular resource.
I'm strapped for booty.
viết bởi The Grammar Nazi 21 Tháng mười, 2001
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×