tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
To make a strategy
"When you be up on the block, and you see niggaz rollin' heavy, you gotz to strategrize yo' bounce plan"
viết bởi Nugs 06 Tháng năm, 2003