tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
when a girl is so into a blow that job that she drinks your jiz
Bruh my girl is crazy. She gave me a straw job last night.
viết bởi (:)]+< 02 Tháng mười một, 2010