Top Definition
A great vehicle. A cool ride, usually heavily customized or unique. A vehicle that turns heads. Derived from the TV show Street Heaters which showcases customized vehicles.
did you see that ride ...damn thats a streetheater
did you see that ride ...damn thats a street heater.// Hey why don't you hook you ride up make it a street heater?// i wish i had a street heater i'd be getting all the honeys.
viết bởi Jeff Dugan 14 Tháng hai, 2005
A great vehicle. A cool ride, usually heavily customized or unique. A vehicle that turns heads. Derived from the TV show Street Heaters which showcases customized vehicles.
did you see that ride ...damn thats a streetheater.// Hey why don't you hook you ride up make it a streetheater?// i wish i had a streetheater i'd be getting all the honeys.
viết bởi Jeff Dugan 13 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×