tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Let's go do some drugs boyfriend
Mel- Street trippin boo
tyrel - iighttt shawtyy lets hit it
viết bởi Samii Cee 02 Tháng năm, 2008

Words related to street trippin boo

drugs ganster hood slang street