Top Definition
A Street guy usually a greaser type who knows how to sweet talk a girl using he's charming good looks or street style talk,usually defined as a " Bad Boy" type
"Sick-boy, rides a big motorbike,
Sick-boy, combs his hair up just right.
Sick-boy, with tattoos up and
Down his arms, don't ya know...
Sick-boy, he's got a girl wrapped around
his arm,
Sick-boy, with his street-like charm.
Sick-boy, he'll make love to her
All night, don't ya know..."-Social Distortion
 
street-like charm

"Hey fellas the Kittens are out tonight aren't they? How you doing? Kitten..."-Mike Ness
viết bởi Sickboy 101 26 Tháng mười một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×