Top Definition
A Street guy usually a greaser type who knows how to sweet talk a girl using he's charming good looks or street style talk,usually defined as a " Bad Boy" type
"Sick-boy, rides a big motorbike,
Sick-boy, combs his hair up just right.
Sick-boy, with tattoos up and
Down his arms, don't ya know...
Sick-boy, he's got a girl wrapped around
his arm,
Sick-boy, with his street-like charm.
Sick-boy, he'll make love to her
All night, don't ya know..."-Social Distortion
 
street-like charm

"Hey fellas the Kittens are out tonight aren't they? How you doing? Kitten..."-Mike Ness
#street talk #charm #sweet talk #street jive #50s talk
viết bởi Sickboy 101 26 Tháng mười một, 2009
5 Words related to street-like charm
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×