tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Noun: A Mythical stretchy hippopotamus
Have you ever seen a Stretchapotamus?
viết bởi Big red vocabulary 06 Tháng bảy, 2014