tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Noun: A Mythical stretchy hippopotamus
Have you ever seen a Stretchapotamus?
viết bởi Big red vocabulary 06 Tháng bảy, 2014