tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When a woman acts like a bitch as if she were on the rag.
Calm down, Julie, your string is showing.
viết bởi ananamas87 27 Tháng chín, 2007

Words related to string is showing

on the rag aunt flo cooter-plug pms tampon