tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
straight all good
yeah man im stizzy on that joint
viết bởi big c 24 Tháng tư, 2003
 
2.
Straight, Not Homosexual
"Angela and Sarah are Strizzy"
viết bởi Angela McCrea 24 Tháng hai, 2008
 
3.
cool, chill, or mellow
"Rob is the most strizzy guy i know!"
viết bởi Rob Hausner 16 Tháng một, 2008