tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
giving a guy a handjob
hey that girl is stroaking his salami
viết bởi jimmy lee 16 Tháng tư, 2003