tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Acronym: Sex Through Rings Of Fire Every Night.
Man, we were Strofen.
viết bởi beer 10 Tháng ba, 2005