the replacement of the word "gay" as a negative term
Instead of saying, "You're so gay for not coming to the party tonight," you say, "you're so stromboli for not coming to the party tonight"
#fag #lame #queer #gay #fruity
viết bởi lizador 21 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×