tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
a loud fart lasting longer than 3 seconds
Dang Max that strombolli is gross
viết bởi M.att 13 Tháng tám, 2006