tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a cool word to add to the end of peoples's names.
1)tom-stromous
2)max-stromous
3)ann-stromous
4)lukestromous
5)poppastromous
6)(your name here)stromous
viết bởi maxstromous 18 Tháng tư, 2004