tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
stinks of wee and biscuits
Bock you strondol
viết bởi MaCcA 05 Tháng sáu, 2003