Top Definition
A pornographic magazine used as an aid to male masturbation. From the actions of a barber using the strop to sharpen a razor. (Less common since the rise in Internet use to access pornographic material.)
"Excuse me luv. Could you hand me that strop mag from the top shelf? I can't reach it".
viết bởi stropmag 03 Tháng mười, 2006

A pornographic magazine used as an aid to male masturbation. From the actions of a barber using the strop to sharpen a razor. (Less common since the rise in Internet use to access pornographic material.)

"Excuse me luv. Could you hand me that strop mag from the top shelf? I can't reach it".
viết bởi stropmag 04 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×