tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The girl version of wanking.
Celia spent a delightful evening strumming.
viết bởi A Lone Raw Nut 22 Tháng một, 2006