Top Definition
variant: mopemouth

when you have done something inexorably foolhardy, and then you, have been stuck with the mope. nothing that you can say or do will regain you a measure of dignity that day. you are stuck with the mope, causing you a bastion of shame until you can incrementally redeem yourself.
gentleman #1: *says something inexcusably dull or vulgar*
gentleman #2: "..."
gentleman #3: "holy shit gentleman #1, you are fucken, stuck with the mope."
gentleman #2: "agreed, you got the mopemouth somethin' awful motherfucker."
gentleman #1: *shamefully recedes into background plotting redemptive act*
viết bởi tht! tne 07 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×