tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A stuck up rich kid that lives in an upper-class neighborhood that starts arguments and never compliments anyone for anything.
Matt Bohan
viết bởi ian 16 Tháng bảy, 2003