tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Means, shut the fuck up before i fuck shit up. Usually used in lettered form.
Dooooood, you best stfubcifsu!
viết bởi Zaphod 23 Tháng sáu, 2004