tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
wen a guy cums all over ur face and u swallow...
i want u to stuff my face, bob... come on... do it...
viết bởi Abby Levin 12 Tháng mười một, 2003