tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
to mess up/ screw up/ not do something correctly.

past tense: stuffed up

"i stuffed up again"
How did you stuff up with your girlfriend now?
viết bởi Rachel Z 01 Tháng hai, 2007