tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when a guy gets cockblocked
she gave me a stuffy lampost
viết bởi ladeegagahh 09 Tháng mười, 2011