tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The booty so big that it makes you go retarded
God damn, Mia has the stupid booty!
viết bởi rapgametreylong 10 Tháng mười một, 2013