tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A stylin' nigga fo sho!
Yo look at Jamal over there he be a stygga!
viết bởi ballpark 20 Tháng tám, 2007
 
2.
Stygga is a combenation of words meaning "stylin' nigga". A stygga is a nigga from da hood who be lookin' good.
"Yo you seen dat boi down at da club? Dayum! That dawg be a stygga!"
viết bởi Dswizzle 17 Tháng mười hai, 2006