tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a shorter word for the meaning something (sumtin)
ima lyrical diaster su'in like katrina
viết bởi Ether aka Na$ty Nate 04 Tháng năm, 2006