tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Someone who has a big ass. Mainly used with women.
Dude, shes Suboulcious!
viết bởi r4cial 22 Tháng mười một, 2007