tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
somone who does too much k
Giselle is suckin at life
viết bởi Ekard 28 Tháng sáu, 2013